Doporuceny obrazek Dobra skola a kvalitni vzdelani je zakladem 820x480 - Dobrá škola a kvalitní vzdělání je základem

Dobrá škola a kvalitní vzdělání je základem

Často můžete slyšet, že dobrá škola a kvalitní vzdělání je základem do života. A v určitém pohledu je to pravda. Samozřejmě, že v životě hraje roli více faktorů, jako jsou peníze nebo štěstí, avšak kvalitní vzdělávání není dobré podcenit. Když si nedáte dostatečně záležet při výběru školy, může se stát že narazíte na takovou, která vám bude v jistém ohledu vadit. Po několika letech můžete být naprosto znechuceni vzděláváním a prostě odejdete a už nikdy nebudete mít snahu se vzdělávat. To je však největší chyba, kterou můžete udělat. Pokud je to nevyhnutelné a na školu jste teprve nastoupili, je samozřejmě na místě zvážit přestup na jinou školu. Nikdy však nesmíte zanevřít na vzděláváním samotném. Vždy je to o vlastní snaze a o motivaci. Pokud ale máte možnost si udělat průzkum o škole a vyvarovat se různým negativům, rozhodně je dobré tento krok učinit.

Na co hledět, když se hlásím na školu?

Obrazek prispevku Dobra skola a kvalitni vzdelani je zakladem Ptejte se znamych - Dobrá škola a kvalitní vzdělání je základem

Ptejte se známých

Jako první věc, kterou můžete udělat je, že se poptáte známých, kteří na škole studovali. Nesmíte se rozhodovat pouze na základě posudku někoho jiného, je však dobré i takové informace ve svém průzkumu zvážit.

Hodnocení školy

Hodnocení školy je další dobrá možnost, jak si udělat o škole obrázek. Stránka, která hodnocení škol poskytuje je například Hodnoceniskol.cz. Jednoduše zadáte do vyhledávače název školy a vyjede vám hodnocení.

Obrazek prispevku Dobra skola a kvalitni vzdelani je zakladem Statistiky - Dobrá škola a kvalitní vzdělání je základem

Statistiky

Podívejte se, jaké procento žáků škola přijímá, kolik žáků školu nedokončí a jaký prospěch měli přijatí žáci. Tohle pro vás může být nejdůležitější informace, jak se pro školu rozhodnete. Informace nejsou ničím zkreslené, takže máte objektivní pohled na věc.

Je zde samozřejmě spousta dalších věcí, na které se můžete zaměřit jestli je škola poskytuje. Uvedeme si pár posledních příkladů:

*Spolupráce školy a organizací

*Cestování do v rámci Erasmu

*Možnost složení maturitní zkoušky z více cizích jazyků

*Možnost volby mezi více cizími jazyky

*Aktivita školy v soutěžích a její umístění

Doporuceny obrazek Verejne vysoke skoly v Cr 820x480 - Veřejné vysoké školy v Čr

Veřejné vysoké školy v Čr

Přemýšleli jste někdy nad tím, které vysoké školy v České republice poskytují to nejkvalitnější vzdělávání? Provedli jsme menší průzkum a srovnali jsme vám různé vysoké školy jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru. Ve veřejném sektoru jsme se zaměřili spíše na vzdělávání celkově a v soukromém sektoru jsme dávali důraz hlavně na faktor cena/kvalita vzdělávání. U uvedených škol vám poskytneme rovnou nabízené obory, ať máte hezky vše na jednom místě.

Veře

Obrazek prispevku Verejne vysoke skoly v Cr Masarykova univerzita - Veřejné vysoké školy v Čr

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita se nachází v Brně. Má několik fakult, které jsou zaměřeny na humanitní obory, medicínu, ekonomii a právo. Pro Masarykovu univerzitu je typická veliká odlišnost při psaní příjímacích zkoušek. Na rozdíl od ostatních škol má Masarykova univerzita své vlastní testy studijních předpokladů (zkráceně TSP). Tyto testy se píší na všech fakultách kromě lékařské, farmaceutické, fakultě sportovních studiích a na fakultě sociálních studií.

Mendelova univerzita

Mendelova univerzita byla založena roku 1919. Stejně jako Masarykova univerzita se i Mendelova univerzita nachází v Brně. Mezi studijními obory můžete nalézt oblast ekonomie, regionálního rozvoje ale také obory jako je lesnictví a zahradnictví.

Obrazek prispevku Verejne vysoke skoly v Cr Karlova univerzita - Veřejné vysoké školy v Čr

Karlova univerzita

Karlova univerzita se nachází v hlavním městě ČR – Praze. Je to nejstarší univerzita ve střední Evropě.  Nabízí hned několik fakult, od katolické teologické fakulty, až po fakultu matematicko-fyzikální. Představuje kolem šestiny celkové kapacity na vysokých školách. Studuje zde kolem 50 000 studentů.

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze patří k největším univerzitám v České republice. Je to vysoká škola převážně technicky zaměřená, kde naleznete 8 fakult. Je namístě jmenovat alespoň fakultu architektury a stavební fakultu, která je nositelem několika prestižních ocenění.

Obrazek prispevku Verejne vysoke skoly v Cr Univerzita Tomase Bati ve Zline - Veřejné vysoké školy v Čr

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita nabízí 6 fakult, výuka probíhá jak v češtině, tak i v angličtině.

Univerzita Palackého v Olomouci

Tato univerzita je hned Po Univerzitě Karlově druhá nejstarší univerzita na území České republiky. Studuje zde přes 20 tisíc studentů. Mezi její fakulty patří například lékařská a pedagogická fakulta.

V české republice se nachází několik dalších jak veřejných, tak i soukromých škol, které nabízí kvalitní vzdělání. Více informací o jednotlivých školách naleznete na oficiálních stránkách vysokých škol.

Doporuceny obrazek Studium neni jenom o klasicke vyuce 820x480 - Studium není jenom o klasické výuce

Studium není jenom o klasické výuce

Studium, ať už na jakékoli škole či univerzitě není jen o výuce mezi čtyřmi stěnami, před tabulí nebo v přednáškovém sále. Můžete zahájit činnost nejrůznějších útvarů, třeba vstoupit do zájmových skupin, přihlásit se na sportovní plavání, do hudebního kroužku a podobně. Můžete absolvovat praktickou část studia v podniku či organizaci nebo se vydat na zahraniční pobyt. Dokonce můžete své studium spojit i se začínajícím vlastním podnikáním, což ale může být náročné na čas.

Na těchto stránkách Vás budeme seznamovat s aktivitami jak ve školách či univerzitách, tak s nejrůznějšími programy organizovanými školami. Vždy tu najdete přehled aktuálních programů pro studenty.

Vyberte si některý z těchto tří nejzákladnější programů:

Obrazek prispevku Studium neni jenom o klasicke vyuce Program ERASMUS - Studium není jenom o klasické výuce

Program ERASMUS+

Díky programu ERASMUS+ se můžete podívat do Evropy. Pravdou je, že je to sice studijní program, ale zeptejte se někoho, kdo už tento studijní program absolvoval. Sami usoudíte, že většinu času tráví studenti úplně jinými aktivitami. Tento studenty nejvyužívanější program se zaměřuje na mobilitu a spolupráci ve vzdělávání, podporuje spolupráci školních institucí pomocí intenzivních programů, multikulturních sítí a projektů. Zapojit se mohou studenti, pedagogové, i třeba školitelé z podniků.

Obrazek prispevku Studium neni jenom o klasicke vyuce Letni skola - Studium není jenom o klasické výuce

Letní škola

Ani v létě školy nespí. Letní školy jsou několikadenní či týdenní pobyty v období prázdnin, standardně úzce zaměřené na vybraná témata a spojují během léta lidi se stejným zájmem. Dá se mluvit o specializované výuce, která je pořádána většinou samotnými školami. Volný čas studentů je vzácný a nemůže být naplněn jen nudnou výukou, a tak jsou letní školy často spojeny s dalšími aktivitami, jako je levné cestování, kulturní vyžití a získávání praktických zkušeností v oboru.

Od délky trvání se pak odvíjí program a cenová hladina. Počet účastníků je často omezený a je důležité se přihlásit včas, maximálně do května v aktuálním studijním roce. Tento program je typický prolínáním studentů z různých národů. Tímto se Vám dostává možnost navázat nové kontakty s lidmi a nahlédnout do odlišných kultur.

Obrazek prispevku Studium neni jenom o klasicke vyuce Pracovni staze a praxe - Studium není jenom o klasické výuce

Pracovní stáže a praxe

Stáže a praxe jsou pobyty v nejen zahraničních firmách podnikajících v oblasti kterou studujete. Stáž vám hlavně umožní nabýt cenné zkušenosti ve vybraném oboru, potřebnou praxi, jazykové znalosti a třeba i důležité kontakty (může se stát, že podnik účastníka po návratu ze stáže zaměstná). Cílem tedy není vydělávání peněz, ale obohacení studijního, post studijního nebo i profesního života. Stáž se také někdy označuje jako další forma vzdělávání, což je ale odborníky často vylučováno.