Doporuceny obrazek Strojirenstvi 820x480 - Strojírenství

Strojírenství

Strojírenství je velmi rozsáhlý termín a řadí se sem spousta oborů, které můžete studovat na různých vysokých školách v České republice. Mezi různá uplatnění v oblasti strojírenství můžeme zařadit například operátora CNC strojů, technika nebo svářeče. Poslední dobou jsou tyto obory stále více a více žádané, protože je stále méně lidí, kteří danou profesi v těchto zaměřeních vykonávají.

Proč se zaměřit na strojírenství?

Strojírenství je část trhu, kde dlouhodobě chybí lidé. V budoucnosti tento obor bude čím dál více růst, a bude potřeba také čím dál více lidí. To znamená, že po lidech, kteří se opravdu vyznají bude veliká poptávka a vy si Playamo češtinabudete moci přijít na krásnou výplatu. Pokud vás navíc nějaký obor v oblasti strojírenství baví, je to pro vás jasná volba.

Obrazek prispevku Strojirenstvi Kde studovat obor strojirenstvi - Strojírenství

Kde studovat obor strojírenství

Několik vysokých škol vám nabízí různé programy na fakultách zaměřených na strojírenství. První z nich je například VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Pokud si nejste jisti, na kterou technickou školu jít, vysoké učení technické v Brně je nejlepší volba, kterou můžete udělat. Nabízí celou řadu programů. Na fakultě strojního inženýrství můžete například studovat Aplikovanou informatiku a řízení, energetiku nebo strojírenské technologie. Pokud jste již vystudovali některý z nabízených oborů, můžete pokračovat v doktorském studiu. Mezi doktorské studium můžeme zařadit obory jako je Aplikovaná matematika, energetické inženýrství nebo také konstrukční a procesní inženýrství.

Obrazek prispevku Strojirenstvi Fakulta strojni v Liberci - Strojírenství

Fakulta strojní v Liberci

Fakulta strojní v Liberci může být další dobrá volba, kterou můžete učinit v rámci vzdělávání v oblasti strojírenské. Studijními programy na Této univerzitě jsou například Automobilové inženýrství, aplikovaná mechanika a inovační a průmyslové inženýrství.

A na závěr, pokud stále váháte, zda se pustit do studia strojírenských oborů, můžete si přečíst článek zde

Doporuceny obrazek Podnikani 820x480 - Podnikání

Podnikání

Jestliže nevíte jaký obor byste rádi studovali a nebo si nejste stoprocentně jisti, kde byste se chtěli v životě uplatnit, obor podnikání pro vás může být zajímavá cesta. Pokud byste navíc rádi studovali obor, ve kterém získáte znalosti o vnitřním fungováním podniku, tak je obor podnikání přesně pro vás.

Co se můžete naučit

Mezi získané dovednosti v oboru podnikání bude jistě patřit pochopení ekonomického systému v celku. Zaměříte se na mikroekonomii podniku, pochopíte ekonomické toky v podniku a jak například správně rozdělit finanční prostředky do různých sektorů v podniku. Naučíte se, jak správně odhadnout chování trhu v budoucnu, provádět analýzy a podle toho uzpůsobit výrobu. Dále díky tomuto oboru získáte znalosti v oblasti marketingu. Pochopíte pracovně-právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  Budete znát všechny typy obchodních korporacích a právní rovinu upravující činnosti těchto společností. Dokážete pochopit vztahy mezi jednotlivými procesy v podniku a pochopit jak se navzájem ovlivňují. V neposlední řadě získáte také povědomí o nahlížení na ekonomiku jako 1 celek – makroekonomii. Díky tomu dokážete pohotově reagovat na různé výkyvy v celkové ekonomice státu.

Abychom si tedy shrnuly všechny vědomosti, které můžete získat:

*Mikroekonomie podniku, ekonomické toky

*Analýza a chování trhu, uzpůsobení výroby

*Marketing

*Pracovně-právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

*Obchodní korporace

*Makroekonomie

Obrazek prispevku Podnikani - Podnikání

Kde se můžete uplatnit

Uplatnění absolventů, kteří vystudovali obor podnikání je velice široké. Můžete dělat vše od administrativy až po vrcholné řízení podniku. Získáte tedy znalosti pro vytvoření vlastního podnikání, pro práci analytika nebo asistenta vrcholových manažerů.

Kde v České republice studovat obor podnikání

V České republice má obor podnikání spousta odborných škol, jako dobré zástupce můžeme uvést:

*Masarykova univerzita – obor Podniková ekonomika a management

*Mendelova univerzita – obor Ekonomika a management

Jsou zde samozřejmě desítky škol nabízející vzdělávání v oblasti podnikání, je pouze na vás jakou si vyberete.

Doporuceny obrazek Verejne vysoke skoly v Cr 820x480 - Veřejné vysoké školy v Čr

Veřejné vysoké školy v Čr

Přemýšleli jste někdy nad tím, které vysoké školy v České republice poskytují to nejkvalitnější vzdělávání? Provedli jsme menší průzkum a srovnali jsme vám různé vysoké školy jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru. Ve veřejném sektoru jsme se zaměřili spíše na vzdělávání celkově a v soukromém sektoru jsme dávali důraz hlavně na faktor cena/kvalita vzdělávání. U uvedených škol vám poskytneme rovnou nabízené obory, ať máte hezky vše na jednom místě.

Veře

Obrazek prispevku Verejne vysoke skoly v Cr Masarykova univerzita - Veřejné vysoké školy v Čr

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita se nachází v Brně. Má několik fakult, které jsou zaměřeny na humanitní obory, medicínu, ekonomii a právo. Pro Masarykovu univerzitu je typická veliká odlišnost při psaní příjímacích zkoušek. Na rozdíl od ostatních škol má Masarykova univerzita své vlastní testy studijních předpokladů (zkráceně TSP). Tyto testy se píší na všech fakultách kromě lékařské, farmaceutické, fakultě sportovních studiích a na fakultě sociálních studií.

Mendelova univerzita

Mendelova univerzita byla založena roku 1919. Stejně jako Masarykova univerzita se i Mendelova univerzita nachází v Brně. Mezi studijními obory můžete nalézt oblast ekonomie, regionálního rozvoje ale také obory jako je lesnictví a zahradnictví.

Obrazek prispevku Verejne vysoke skoly v Cr Karlova univerzita - Veřejné vysoké školy v Čr

Karlova univerzita

Karlova univerzita se nachází v hlavním městě ČR – Praze. Je to nejstarší univerzita ve střední Evropě.  Nabízí hned několik fakult, od katolické teologické fakulty, až po fakultu matematicko-fyzikální. Představuje kolem šestiny celkové kapacity na vysokých školách. Studuje zde kolem 50 000 studentů.

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze patří k největším univerzitám v České republice. Je to vysoká škola převážně technicky zaměřená, kde naleznete 8 fakult. Je namístě jmenovat alespoň fakultu architektury a stavební fakultu, která je nositelem několika prestižních ocenění.

Obrazek prispevku Verejne vysoke skoly v Cr Univerzita Tomase Bati ve Zline - Veřejné vysoké školy v Čr

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita nabízí 6 fakult, výuka probíhá jak v češtině, tak i v angličtině.

Univerzita Palackého v Olomouci

Tato univerzita je hned Po Univerzitě Karlově druhá nejstarší univerzita na území České republiky. Studuje zde přes 20 tisíc studentů. Mezi její fakulty patří například lékařská a pedagogická fakulta.

V české republice se nachází několik dalších jak veřejných, tak i soukromých škol, které nabízí kvalitní vzdělání. Více informací o jednotlivých školách naleznete na oficiálních stránkách vysokých škol.