Už jste se rozhodli, jakým směrem se vydáte? Skvěle!

Tyto jednoduché body vás navedou na správnou cestu, a hlavně vám dají mnoho tipů, jak postupovat bez nečekaných překvapení.

PODEJTE PŘIHLÁŠKU VČAS

Pokud se hlásíte na střední školu, v prvním kole přijímacího řízení můžete podat pouze 2 přihlášky.

Buďte opatrní a pohlídejte si termíny, některé obory (zejména ty, kde musí proběhnout talentová zkouška) požadují zasílání přihlášek o něco dříve.)

Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (msmt.cz) je zveřejněn elektronický formulář. V případě nejasností při vyplňování přihlášky je nejlepší možnost se obrátit na svého třídního učitele nebo na vybranou odbornou školu. Přihlášky se poté odevzdávají řediteli školy.

CO VŠE JE POTŘEBA DOLOŽIT?

Nezapomeňte si také zjistit, jaké další dokumenty jsou potřeba k přihlášce doložit, může to být například potvrzení o zdravotní způsobilosti. Mnoho škol požaduje i motivační dopis.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Uvádějte vždy na přihlášku i kontaktní údaje (mobilní telefon, e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou. Velký počet škol po podání přihlášky komunikuje s uchazečem/rodičem pomocí emailové schránky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné odborné školy. Může se jednat o formu pohovoru nebo písemného testu. Mnoho škol požaduje pouze průměr z vysvědčení za poslední 2-3 pololetí, po kterém se rozhodne, zda uchazeč bude přijat. Vše najdete na stránkách konkrétní školy.Doporučujeme si hlídat všechny termíny!

JSTE PŘIJATI? A CO DÁL?

Pokud budete na škole přijatí a rozhodnete se i na této škole pokračovat ve studiu, máte 10 pracovních dnů na to, abyste odevzdali zápisový lístek řediteli školy. Pokud uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají tak právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče v dané odborné střední škole.

NEBYLI JSTE PŘIJATI? FURT NENÍ DŮVOD K PANICE

Do třech pracovních dnů po obdržení výsledků o přijetí se můžete odvolat.

Mnoho škol otevírá i druhé kolo přijímacích řízeních, který je tentokrát už bez limitu, tudíž se můžete přihlásit na více škol. Bohužel ne všechny školy otevírají i druhá kola.