Studium není jenom o klasické výuce

Studium, ať už na jakékoli škole či univerzitě není jen o výuce mezi čtyřmi stěnami, před tabulí nebo v přednáškovém sále. Můžete zahájit činnost nejrůznějších útvarů, třeba vstoupit do zájmových skupin, přihlásit se na sportovní plavání, do hudebního kroužku a podobně. Můžete absolvovat praktickou část studia v podniku či organizaci nebo se vydat na zahraniční pobyt. Dokonce můžete své studium spojit i se začínajícím vlastním podnikáním, což ale může být náročné na čas.

Na těchto stránkách Vás budeme seznamovat s aktivitami jak ve školách či univerzitách, tak s nejrůznějšími programy organizovanými školami. Vždy tu najdete přehled aktuálních programů pro studenty.

Vyberte si některý z těchto tří nejzákladnější programů:

Program ERASMUS+

Díky programu ERASMUS+ se můžete podívat do Evropy. Pravdou je, že je to sice studijní program, ale zeptejte se někoho, kdo už tento studijní program absolvoval. Sami usoudíte, že většinu času tráví studenti úplně jinými aktivitami. Tento studenty nejvyužívanější program se zaměřuje na mobilitu a spolupráci ve vzdělávání, podporuje spolupráci školních institucí pomocí intenzivních programů, multikulturních sítí a projektů. Zapojit se mohou studenti, pedagogové, i třeba školitelé z podniků.

Letní škola

Ani v létě školy nespí. Letní školy jsou několikadenní či týdenní pobyty v období prázdnin, standardně úzce zaměřené na vybraná témata a spojují během léta lidi se stejným zájmem. Dá se mluvit o specializované výuce, která je pořádána většinou samotnými školami. Volný čas studentů je vzácný a nemůže být naplněn jen nudnou výukou, a tak jsou letní školy často spojeny s dalšími aktivitami, jako je levné cestování, kulturní vyžití a získávání praktických zkušeností v oboru.

Od délky trvání se pak odvíjí program a cenová hladina. Počet účastníků je často omezený a je důležité se přihlásit včas, maximálně do května v aktuálním studijním roce. Tento program je typický prolínáním studentů z různých národů. Tímto se Vám dostává možnost navázat nové kontakty s lidmi a nahlédnout do odlišných kultur.

Pracovní stáže a praxe

Stáže a praxe jsou pobyty v nejen zahraničních firmách podnikajících v oblasti kterou studujete. Stáž vám hlavně umožní nabýt cenné zkušenosti ve vybraném oboru, potřebnou praxi, jazykové znalosti a třeba i důležité kontakty (může se stát, že podnik účastníka po návratu ze stáže zaměstná). Cílem tedy není vydělávání peněz, ale obohacení studijního, post studijního nebo i profesního života. Stáž se také někdy označuje jako další forma vzdělávání, což je ale odborníky často vylučováno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *