Veřejné vysoké školy v Čr

Přemýšleli jste někdy nad tím, které vysoké školy v České republice poskytují to nejkvalitnější vzdělávání? Provedli jsme menší průzkum a srovnali jsme vám různé vysoké školy jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru. Ve veřejném sektoru jsme se zaměřili spíše na vzdělávání celkově a v soukromém sektoru jsme dávali důraz hlavně na faktor cena/kvalita vzdělávání. U uvedených škol vám poskytneme rovnou nabízené obory, ať máte hezky vše na jednom místě.

Veře

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita se nachází v Brně. Má několik fakult, které jsou zaměřeny na humanitní obory, medicínu, ekonomii a právo. Pro Masarykovu univerzitu je typická veliká odlišnost při psaní příjímacích zkoušek. Na rozdíl od ostatních škol má Masarykova univerzita své vlastní testy studijních předpokladů (zkráceně TSP). Tyto testy se píší na všech fakultách kromě lékařské, farmaceutické, fakultě sportovních studiích a na fakultě sociálních studií.

Mendelova univerzita

Mendelova univerzita byla založena roku 1919. Stejně jako Masarykova univerzita se i Mendelova univerzita nachází v Brně. Mezi studijními obory můžete nalézt oblast ekonomie, regionálního rozvoje ale také obory jako je lesnictví a zahradnictví.

Karlova univerzita

Karlova univerzita se nachází v hlavním městě ČR – Praze. Je to nejstarší univerzita ve střední Evropě.  Nabízí hned několik fakult, od katolické teologické fakulty, až po fakultu matematicko-fyzikální. Představuje kolem šestiny celkové kapacity na vysokých školách. Studuje zde kolem 50 000 studentů.

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze patří k největším univerzitám v České republice. Je to vysoká škola převážně technicky zaměřená, kde naleznete 8 fakult. Je namístě jmenovat alespoň fakultu architektury a stavební fakultu, která je nositelem několika prestižních ocenění.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita nabízí 6 fakult, výuka probíhá jak v češtině, tak i v angličtině.

Univerzita Palackého v Olomouci

Tato univerzita je hned Po Univerzitě Karlově druhá nejstarší univerzita na území České republiky. Studuje zde přes 20 tisíc studentů. Mezi její fakulty patří například lékařská a pedagogická fakulta.

V české republice se nachází několik dalších jak veřejných, tak i soukromých škol, které nabízí kvalitní vzdělání. Více informací o jednotlivých školách naleznete na oficiálních stránkách vysokých škol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *